Adwokat Warszawa Jakub Sapiński

──── Stała obsługa prawna ────

W trosce o Państwa wygodę oraz najwyższą i szybką jakość usług w ofercie Kancelarii jest możliwość zawarcia umowy stałej obsługi prawnej firmy, a także dla osób fizycznych. Umowa taka zapewnia szybki i łatwy dostęp do oferowanych usług prawnych na preferencyjnych warunkach finansowych. Pakiet usług świadczonych w ramach umowy stałej obsługi prawnej dobieram indywidualnie, dostosowując go całkowicie do Państwa oczekiwań i zgłaszanych potrzeb.

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę;
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przed sądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym, komorniczym oraz sądowym.

Prawo gospodarcze

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, rejestracja zmian w KRS;
 • windykacja należności;
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
 • udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
 • prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;
 • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.

Prawo administracyjne

 • postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej;

Prawo karne

 • obrona w procesie karnym oraz w postępowaniu karnoskarbowym i w sprawach o wykroczenia,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzenie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz za niesłuszne zatrzymanie;

O MNIE

Nazywam się Jakub Sapiński i prowadzę własną praktykę adwokacką w Warszawie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłem Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z „Prawa Spółek” oraz Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego z „Prawa Podatkowego”. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych kancelariach, pod okiem znanych warszawskich prawników.

Moja kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych i postępowań arbitrażowych obejmujących wszelkie dziedziny prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego.

Świadczę usługi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i dla osób prawnych – spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji. Reprezentuję swoich Klientów we wszystkich instancjach, nie pozbawiając ich ochrony oraz opieki na żadnym z etapów sprawy.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów podczas wykonywanej pracy. Zapewniam najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń. Mogą być Państwo pewni, że jako Państwa pełnomocnik zawsze będę do Waszej dyspozycji.

Priorytetem mojej działalności jest uczciwość i rzetelność.
Biegle władam językiem niemieckim oraz językiem angielskim.

Kancelaria Adwokacka Warszawa - Jakub Sapiński -  Przasnyska 11/73